Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individrörlighet för innovation

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Målet är att minska avståndet mellan akademi och resten av samhället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation och sektor än hemmaorganisationen

Vem kan söka?

Forskare eller utvecklingspersonal

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi erbjuder stöd till forskare och utvecklingspersonal att vistas inom en annan sektor eller organisation under tre månader. Bidraget kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelsen. Vistelsen kan spridas ut över en period om 18 månader.

  Den nya organisationen kan ligga i eller utanför Sverige. Du kan få bidrag för att komma från en organisation utanför Sverige till en organisation i Sverige, men du kan inte röra dig mellan två organisationer utanför Sverige.

  Vilka vänder vi oss till?

  Vi riktar oss till disputerade forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut, eller personer inom privat och offentlig verksamhet. Personer inom privat eller offentlig verksamhet ska ha minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling eller innovationsarbete.

  Vistelsens mål och syfte 

  Målet med vistelsen ska vara att starta eller förnya samverkan mellan organisationerna. Syftet med finansieringen är att du ska få en bredare erfarenhet genom att utföra arbete i en annan sektor än din nuvarande. Vidare syftar insatsen till att öka samverkan mellan främst akademi och andra delar av samhället.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  +46 8 473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 10

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-03469

  Statistik för sidan