Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Denna satsning ska underlätta för individer att röra sig mellan akademin, industrin och offentlig sektor, för att därmed öka samarbetet och utbytet mellan de olika verksamheterna.

Closed for application

Closed
Closed 2 October 2018

Funding for staff exchange and artificial intelligence (AI)

Closed 2 October 2018

The Swedish innovation agency Vinnova offers funding up to 300,000 SEK for short-term staff exchange in the field of artificial intelligence. The application deadline is 2 October 2018.

Closed
Closed 27 April 2018

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Closed 27 April 2018

Tre månaders finansiering för att personer inom forskning och innovation ska få arbeta i en ny sektor.

Closed
Closed 27 February 2018

Individrörlighet för innovation

Closed 27 February 2018

Finansiering för personer inom verksamhetsutveckling och forskning som ger möjlighet att arbeta i annan organisation för att öka samverkan och kunskapsspridning.

Closed
Closed 4 October 2017

Individrörlighet: Vistas i en annan organisation

Closed 4 October 2017

Vi finansierar kostnader för forskare och utvecklingspersonals vistelse i annan organisation eller sektor än hemmaorganisationen.

Closed
Closed 22 May 2017

Pröva en ny sektor

Closed 22 May 2017

Tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska kunna arbeta i en annan sektor än sin nuvarande.

Similar calls

<p>Genom Vinnova fick forskaren Johan Dahlin möjlighet att byta universitetet mot näringslivet. Läs mer om prototypen han utvecklade inom artificiell intelligens som hjälper läkare.</p>

Last updated 14 October 2019

Reference number 2015-05904

Page statistics