Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Individrörlighet för innovation

Closed 27 February 2018

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet är att öka kunskapsspridningen och möjligheten att bygga nya långvariga relationer.

The offer in brief

What can you apply for?

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna

Who can apply?

Disputerade lärare och forskare eller forksnings- och utvecklingspersonal

How much can you apply for?

Max 300 000 kronor

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova erbjuder finansiering till:

  • disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut
  • forknings- och utvecklingspersonal inom privat, offentlig eller ideell verksamhet

  Bidraget ska ge möjlighet för personen att röra sig till annan organisation under tre månader. Rörligheten ska ha som mål att nå ny eller förnyad samverkan mellan organisationerna och kan ske nationellt eller internationellt; till eller från Sverige. Det kan handla om lön och resekostnader. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period på 18 månader.

  Syftet med finansieringen är att öka samverkan mellan akademin och andra delar av samhället.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I det här erbjudandet riktar vi oss till disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut eller personer inom privat, offentlig och ideell verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling- eller innovationsarbete.

  Finansieringen kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna. Det kan endast avse en individ. Indirekta kostnader är tillåtna om det är rutin vid den egna organisationen, men endast inom det maximala bidragsbeloppet 300 000 kronor.

  Till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas bidragen av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Development of Evaluation methods for eHealth usability (UUU) Örebro universitet SEK 300 000 Ongoing 2018-00760
  Enhanced functionality of metallic materials from additive manufacturing through surface modification Uppsala universitet SEK 186 000 Ongoing 2018-00754
  City business partnership knowledge platform Friends of Gothenburg Innovation AB SEK 183 275 Completed 2018-00757
  Development of evaluation methods for eHealth Usability (UUU) Örebro universitet SEK 300 000 Ongoing 2018-00763
  Digital high voltage diagnostics CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 277 500 Ongoing 2018-00753
  Creating innovation in Pharma and Pharmaceutical Production for better health Karolinska Institutet SEK 299 473 Ongoing 2018-00770
  Evidence-informed leadership in healthcare: New collaboration between academia and practice in Kalmar County Karolinska Institutet SEK 300 000 Ongoing 2018-00772
  For a regional collaboration between the games industry and the academy Umeå universitet SEK 135 000 Completed 2018-00771
  Multimodal Biometric Techniques for Forensics Tools KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 300 000 Ongoing 2018-00767
  Page statistics Reference number 2017-04722