Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forskarutbytet gjorde att Johan hittade sitt kall

Genom Vinnova fick forskaren Johan Dahlin möjlighet att byta universitetet mot näringslivet. På företaget Sectra utvecklade han en prototyp inom artificiell intelligens som kan hjälpa läkare att ge bättre vård. – Jag vill fortsätta jobba med medicinsk forskning som kan hjälpa andra, säger han.

Ordet artificiell intelligens får många att tänka på robotar, men visste du att artificiell intelligens (AI) också kan vara smarta datorprogram som hjälper oss i vår vardag? Forskaren Johan Dahlin, som doktorerat inom elektroteknik på Linköpings universitet, befinner sig nu i Newcastle i södra Australien där han jobbar med att utveckla datadriva algoritmer, en typ av artificiell intelligens som kan ge oss värdefull information och slutsatser.

Porträttbild av Jonas Dahlin
Johan Dahlin

– Datadrivna algoritmer är ett datorprogram som lär sig att hitta mönster och trender. På samma sätt som du fick justera mottagningen på en gammal bilradio förser vi datorn med massor av gamla fall. Sedan justerar programmet automatiskt sig själv för att kunna göra förutsägelser om nya fall som den inte har sett förut, säger Johan Dahlin.

Han hittade ämnet han brinner för – artificiell intelligens inom medicin – när han blev antagen till Vinnovas program för individrörlighet. Det svenska företaget Sectra ville ta fram en prototyp på artificiell intelligens som kan användas inom sjukvården och tack vare Vinnovas satsning kunde Johan Dahlin hjälpa dem. Ett projekt han jobbade med på Sectra var att ta fram ett datorprogram som kan hjälpa röntgenläkare att föreslå diagnos.

– När läkaren röntgat en patient skriver de ett remissvar med vilka indikationer det finns på att patienten har en viss sjukdom eller diagnos. Vi undersökte om det går att utnyttja informationen i remissvaren för att skapa ett datorprogram som kan ge läkaren en lista med förslag på vilka sjukdomar som patienten skulle kunna ha. Ibland kan två sjukdomar ha liknande symptom och då skulle vår datadrivna algoritm kunna fungera som ett beslutsstöd, säger Johan Dahlin.

För att ta fram AI-protoypen använde han sig av anonymiserade remisser från USA. Datorn fick skumma igenom alla texter för att lära sig att en viss diagnos brukar kopplas samman med vissa grupper av nyckelord som programmet lärde sig själv.

– Vi gjorde en prototyp och integrerade den i ett system som läkare är vana vid och tog med den till en mässa i Chicago. Läkare där tyckte det var jättebra och kunde förstå hur datorn resonerat. Det känns extra roligt att det är ett projekt som Vinnova fortsätter att satsa på. Jag vet att ett par forskare på Uppsala Universitet jobbar med det projektet nu i samarbete med Sectra.

Nu finns möjligheten att göra samma utbyte som Johan Dahlin gjort. Vinnova erbjuder dig inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation tre månaders finansiering för att få möjlighet att jobba i en annan organisation.

– Det är viktigt att forskare och näringsliv jobbar ihop eftersom vi då kan förstå varandra bättre och hjälpas åt att lösa spännande problem som kan förbättra vårt samhälle. För mig blev det ett vägval i livet som öppnade sig när jag var på Sectra och nu hoppas jag kunna jobba med att lösa medicinska problem.

Text: Emma Björkman

Ansök till utlysningen Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Vad: Vinnova erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet med utbytet är att öka kunskapsspridning och få möjlighet att bygga nya långvariga relationer.

Det här kan du söka för: Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än din egen.

Så mycket kan du söka: Maxsumma att söka är 300 000 kronor.

Vem kan söka: Du som är forsknings- och utvecklingspersonal eller disputerad lärare/forskare.

När: Ansök senast: 27 april klockan 14. Projektet du söker för får starta 1 augusti i år. Hinner du inte ansöka den här omgången öppnar en ny utlysning den 20 augusti som stänger 2 oktober.

Last updated 11 October 2019

Page manager: Karin Wallton

Page statistics