Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Stängde 2 oktober 2018

Vinnova erbjuder tre månaders finansiering för personer inom forskning och innovation som vill arbeta i annan sektor än sin nuvarande. Målet är att minska avståndet mellan akademi och resten av samhället. I detta erbjudande vänder vi oss speciellt till personer som arbetar med forskning, utveckling och innovation inom artificiell intelligens.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Tre månaders finansering av innovations-, forsknings- och utvecklingsarbete inom artificiell intelligens (AI) i annan bransch eller sektor än den egna. Samverkan kan ske nationellt eller internationellt, till eller från Sverige.

Vem kan söka?

 • Disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut som arbetar med artificiell intelligens (AI) 
 • Forsknings- och utvecklingspersonal inom AI i privat, offentlig eller ideell sektor

Hur mycket kan ni söka?

Finansiering av tre månaders arbete inom annan sektor eller bransch än den nuvarande. Max 300 000 kronor och 50 procent av de totala kostnaderna.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom området artificiell intelligens erbjuder Vinnova finansiering för individrörlighet till: 

  • disputerad lärare och forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut, 
  • forsknings- och utvecklingspersonal inom privat, offentlig eller ideell sektor. 

  Det här erbjudandet ger möjlighet för individer att röra sig till annan organisation under tre månader. Rörligheten ska ha som mål att nå ny eller förnyad samverkan mellan organisationerna. Samverkan kan ske nationellt eller internationellt, till eller från Sverige. Bidraget kan användas till lön, resekostnader och uppehälle. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period på 18 månader.

  Syftet med finansieringen är att öka utbytet och samverkan mellan akademin och andra delar av samhället. Utvecklingen inom artificiell intelligens kräver nya kompetenser, samarbeten och tillgång till data. Kunskapsöverföring i form av personlig mobilitet är ett sätt att adressera behoven. Satsningen ska också leda till att öka samverkan och kunskapsutbyte mellan högskolesektorn och andra samhällssektorer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  utlysningsansvarig

  46 8 473 32 22

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ensemble Learning for Predictive Maintenance Högskolan i Halmstad 115 834 kr Avslutat
  2018-04348
  Deep learning för prostatalokalisering i MRI med hjälp av guldmarkörer för strålbehandling av prostatacancer Lunds universitet 44 802 kr Avslutat
  2018-04353
  STABLE - Smart Behaviour Learning for Horses Högskolan i Halmstad 126 665 kr Avslutat
  2018-04356
  Världens smartaste tandklinik - Digital transformation av tandvården Umeå universitet 300 000 kr Pågående
  2018-04346
  Maskininlärning för hemsjukhusvård KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 172 000 kr Avslutat
  2018-04349
  Exploring the use of AI to enhance the Sales Process RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Avslutat
  2018-04359
  Etablering av identitet och personbeteende genom smartphone Högskolan i Halmstad 188 288 kr Pågående
  2018-04347
  Kunskapsgrafer för samhällsnytta RISE Research Institutes of Sweden AB 163 170 kr Avslutat
  2018-04350
  Machine Learning för förebyggande av arbetsolycksfall i byggbranschen Mälardalens högskola 182 574 kr Pågående
  2018-04352
  Maximera nyttiggörande av det Nationella AI-ekosystemet Zenuity AB 300 000 kr Pågående
  2018-04357

  Diarienummer 2017-04724

  Statistik för sidan