Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Individrörlighet för innovation

Stängde 27 februari 2018

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet är att öka kunskapsspridningen och möjligheten att bygga nya långvariga relationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna

Vem kan söka?

Disputerade lärare och forskare eller forksnings- och utvecklingspersonal

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova erbjuder finansiering till:

  • disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut
  • forknings- och utvecklingspersonal inom privat, offentlig eller ideell verksamhet

  Bidraget ska ge möjlighet för personen att röra sig till annan organisation under tre månader. Rörligheten ska ha som mål att nå ny eller förnyad samverkan mellan organisationerna och kan ske nationellt eller internationellt; till eller från Sverige. Det kan handla om lön och resekostnader. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period på 18 månader.

  Syftet med finansieringen är att öka samverkan mellan akademin och andra delar av samhället.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I det här erbjudandet riktar vi oss till disputerade lärare och forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut eller personer inom privat, offentlig och ideell verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling- eller innovationsarbete.

  Finansieringen kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna. Det kan endast avse en individ. Indirekta kostnader är tillåtna om det är rutin vid den egna organisationen, men endast inom det maximala bidragsbeloppet 300 000 kronor.

  Till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas bidragen av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Att leda sjukvård på vetenskaplig grund: Ny samverkan mellan akademi och praktik i Kalmar län Karolinska Institutet 300 000 kr Pågående 2018-00772
  Ökad funktionalitet av metalliska material från additiv tillverkning genom ytmodifiering Uppsala universitet 186 000 kr Pågående 2018-00754
  Innovationsskapande inom läkemedelsindustrin för bättre hälsa Karolinska Institutet 299 473 kr Pågående 2018-00770
  För en regional samverkan mellan dataspelsbranschen och akademin Umeå universitet 135 000 kr Avslutat 2018-00771
  Multimodal Biometri för Forensik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Pågående 2018-00767
  Utveckling av Utvärderingsmetoder för ökad eHealth Usability och effektivare vård (UUU) Örebro universitet 300 000 kr Pågående 2018-00763
  Utveckling av Utvärderingsmetoder för ökad eHealth Usability och effektivare vård (UUU) Örebro universitet 300 000 kr Pågående 2018-00760
  Kunskapssamverkan Affärsdriven Hållbar Stadsutveckling Friends of Gothenburg Innovation AB 183 275 kr Avslutat 2018-00757
  Digital högspänningsdiagnostik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 277 500 kr Pågående 2018-00753
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04722