Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Architecture and Civil Engineering
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med tillgängligt industriavfall eller minimala naturresurser, vilket i sin tur inte bara gynnar klimatneutralitetsmålen utan också kan skapa cirkulär ekonomi och resurser effektivitet inom transportsektorn. Materialflödet i fokus betraktas med skalbarhet genom att främja marknadssegmentering och flexibilitet för att utnyttja lokala möjligheter för råvaror.

Förväntade effekter och resultat

Det föreslagna projektet stöder Infrasweden2030s vision inte bara genom att uppnå lägre miljöavtryck utan också genom att skapa innovation samt en dynamisk och attraktiv tvärvetenskaplig miljö. Projektets olika huvudanslutning till de definierade fokusområdena i programmet är dock genom att erhålla en klimatneutral infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

projektet planeras i tre arbetspaket: 1. Administration och materialflödeshantering (Circular Economy-scenarier): Att erhålla och definiera de relationer och ledningssystem som krävs för att möjliggöra materialflöden i den definierade värdekedjan för den fokuserade produkten. 2. Prototypdesign (TRL6): Att utveckla nya bindemedel och aggregat / fyllmedel som ska användas för jordstabilisering i laboratorieskala i ett simulerat miljöförhållande. 3. Demonstration (TRL7): Att tillämpa de utvecklade materialen i en pilotskala verklig applikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 december 2023

Diarienummer 2021-01053

Statistik för sidan