Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitet för ökat samarbete inom Innovation och Hållbar omställning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 182 616 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har bidragit till ökad samverkan mellan RISE och Chalmers inom området innovation och omställning mot ökad hållbarhet. Dels genom att relationerna mellan medarbetare på RISE och Chalmers har utvecklats genom nätverksträffar, mentorskap och ett gemensamt projekt. Dels genom att projektledaren utvecklats som doktorandhandledare samt genom att projektets olika deltagare ökat sin teoretiska och praktiska kunskaper inom området, exempelvis omställning av energisystemet och omställning inom industrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fallit väl ut och bidragit till att utveckla nätverket och relationerna mellan forskare vid RISE och Chalmers, inom området Innovation och Hållbar omställning. Doktorander vid det båda organisationerna har fått möjlighet att lära känna både andra doktorander och mer seniora medarbetare, vilket varit till nytta under projektet och skapar förutsättningar för framtida samarbete. Ökad kunskap och kompetens inom forskarhandledning bidrar till en förbättrad situation för både doktorander och handledare och skapar förutsättningar för bättre kvalitet på forskningen.

Upplägg och genomförande

Under projektets löptid har Kersti Karltorp utvecklat sin förmåga som handledare genom att genomgå kurser i forskarhandledning och mentorskap med Professor Anna Bergek. Tillsammans har Karltorp och Bergek organiserat ett nätverk för doktorander på de två organisationerna, vilka har varit mycket uppskattade av deltagande doktorander. Under projektet har ett gemensamt projekt genomförts med personer från båda organisationerna. Nu pågår arbetet med att skriva en vetenskaplig artikel och ett första utkast på artikeln presenterades vid en vetenskaplig konferens, våren 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01522

Statistik för sidan