Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MIDIS - databehov och informationsdelning för mikromobilitet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 624 000 kronor
Projektets löptid september 2023 - februari 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka och testa metoder som kan åstadkomma ökande, säkrare och ändamålsenlig användning av mikromobilitet i svenska kommuner. Projektet bygger på samarbete mellan intressenter och användarstudier för att få ihop bilden av behovet kring mobilitetstjänster och data hos användarna, operatörer och kommuner. Dessutom undersöker MIDIS möjligheter att påverka policy och regelverk för att underlätta data- och informationsdelning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till en ökad användning av mindre fordon som har mindre miljöpåverkan och tar mindre plats i våra städer. Projektet siktar på att öka möjligheten och samarbetsviljan mellan städerna och mikromobilitetsintressenter genom att t ex kartlägga och testa datadelning kanaler, identifiera barriärer till användning av mikromobilitet och möjligheter som skapar värde för invånaren. Resultatet av projektet kommer att ge goda insikter och kunskaper om databehov för hantering och reglering av elsparkcykel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på tre forskningsarbetspaket som undersöker olika databehov hos kommuner, operatörer och användare. Det första arbetspaketet kartlägger databehov hos intressenterna för att öka säkrare och mer hållbar användning av mikromobilitet. Det andra arbetspaketet forskar i användarnas behov av data och information genom experiment i Trollhättans stad. Det tredje arbetspaketet undersöker policy och regelverk som kan underlätta datadelning och främja säkrare och smidigare användning av mikromobilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2023

Diarienummer 2023-01040

Statistik för sidan