Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MicroVision - Development, Testing, and Demonstration of a Real-Time Support System for Electric Vehicle Riders

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2023 - augusti 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

Projektets mål är att designa och demonstrera ett kamera-baserat assistanssystem till elsparkcykel och elcykel. Systemet kommer bestå av lågkostnadssensorer för att öka tillgängligheten. Syftet är att främja säkrare interaktioner mellan trafikanter i stadsmiljö. Utvecklingen involverar insamling och annotering av bilddata med fokus på små elektriska fordon.

Förväntade effekter och resultat

En insamlad datamängd för objektklassificering kommer att delas, tillsammans med parametrar till en modell för klassificering av bilder. Vi anser att delandet kommer att främja ytterligare forskning inom säkerhet och hållbarhet hos små elektriska fordon. Resultat som rör klassificering och avståndsbedömning kommer att dokumenteras i en vetenskaplig artikel för att främja ytterligare forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Det första steget i utvecklingen är datainsammling och annotering, vilket följs av träning av maskininlärningsmodeller. Vi kommer att återanvända existerande, moderna modeller för både detektion och avståndsbedömning. Modellerna kommer därefter att integreras till ett system och monteras på fordon (elsparkcykel och elcykel). Slutligen skall systemet utvärderas och demonstreras i testmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 september 2023

Diarienummer 2023-01047

Statistik för sidan