Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MEMS-baserad ultraljudssensor

Diarienummer
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet som helhet (fas 1 och 2) har syftat att förbereda MyVoxAB för internationell lansering. För att etablera det nystartade företaget har MyVox i detta 1:a fas-1 projekt uppnått följande mål: - En uppdaterad affärsplan med förfinad omvärld/marknadsanlys - Tillverkn. och 1:a testning av prototyp MEMS ultraljudschip hos ett ledande MEMS Foundry - IPR analys och 1:a inlämnad Sv.patentansök.(1730231-6) - underlag för följdprojekt är klart - etablerat ett nätverk/ekosystem av samverkans partners - involverat potentiella kunder samt översyn av möjliga försäljningskanaler

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet fas-1 har gett tydliga analyser av vilka egenskaper och funktioner som ökar kundnyttan och värdet för användarna. Vi har fått en bättre insikt i vad kunder efterfrågar och vilka områden inom guesture control som lämpar sig bäst som första MyVox applikation. Via en fördjupad omvärldsanlys har en affärsplan 2.0 upprättats samt påbörjan av en market entry plan. En 1a grov IPR strategi med 3 IDs och en inlämnad patentansökan. En ny 1a prototyp ultraljudssensor framgångsrikt tillverkad. Testutustning införskaffad för muck-up demo av MyVox produkt. Nya investerare ombord.

Upplägg och genomförande

Den tekniska utvecklingen och konceptuella testningen av ultraljudstekniken har gjorts i 4 arbetspaket. Teknikens användbarhet inom guesture control med applikationer inom till exempel säkerhet, självkörande fordon, smartphones och spelbranchen har studerats i detalj. Prototyp MEMS komponenter tillverkade av Silex och testade med ny akustik utr. Omvärldsanalys av marknadspotentialen och konkurrenssituationen samt finansiell och IPR strategier har gjorts mha externa konsulter och marknadsdata från WWW. Arbetet har involverat första kontakt med potentiella kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00560

Statistik för sidan