Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MBT-MBT Mobila betalningar - Mer än Bara Transaktioner

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 652 296 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att bilda en konstellation med handlare, trafikföretag, banker och operatörer för att 1. ta fram principer för hur betalnings- och mervärdestjänster kan integreras 2. utveckla och testa tjänster som bygger på dessa sektoröverskridande principer. Vi har fått bekräftat att vårt mervärdeskoncept uppfattas som riktigt och relevant av marknadens aktörer, dessutom oprövat. Det verkar dock vara fel ´timing´ för samarbete då flera aktörer nu presenterar sin ´egna´ lösningar. Vi bygger nu en ny konstellation med användare, osäkert det blir klart till tidpunkt för B-ansökan

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt koncept att sätta in betalningen i ett tjänstesammanhang och att använda mobilen som kanal för kundkommunikation före/under/efter köp har fått mycket stort stöd vid intervjuer och workshops med banker, operatörer, handel, kollektiv trafik, betalföretag. Vi har fått verifierat hur vårt koncept är nära kopplat till utmaningar i form av ´ett kontantfritt samhälle´, inter-operabilitet, sektoröverskridande lösningar med samverkan handlare-banker-operatörer. Konceptutvecklingen sker med användare och kravställare för att skapa mervärden och tillväxt för dessa

Upplägg och genomförande

Vårt ursprungliga upplägg att bilda konstellation med företag som tar fram teknik och lösningar visade sig inte hålla, ej heller att samarbeta med banker, operatörer eller betaltjänstföretag. Tjänste- och affärsutveckling intimt kopplad till följeforskning av den karaktär som vi föreslagit går inte att genomföra under ett strategiskt känsligt stadium då dessa företag lanserar egna betallösningar. Vår nuvarande projektansats är att utgå från användare och olika mervärden (som de kan erbjuda) och därefter involvera tillhandahållare av betalningstjänster

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02783

Statistik för sidan