Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätningar för bättre styrning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Mätningar i vården är avgörande för god hälsa i framtiden. Vårdens styrning är beroende av kunskap om verksamhetens processer och resultat. Smarta mätningar och visualiseringar kommer att innovera vårdens teknik och organisation. I projektet har vi utforskat möjligheter till tillämpliga metoder för att synliggöra processer och flöden i vården. Vi konstaterar att strategiska mätningar och visualiseringar skapar underlag och möjligheter för bättre beslutsfattande på flera nivåer inom framtidens sjukvård för bättre hälsa.

Resultat och förväntade effekter

Under initieringsprojektet har projektgruppen formerat sig och vi har även under denna period pekat ut förutsättningar och hinder för att utveckla lösningar på de problem med mätningar. Nycklar i arbetet med mätningar är långsiktighet, processperspektiv, informationssystem och evidensbaserad medicin och management. Dessa måste integreras i det dagliga arbetet. Ett problem i svensk hälso- och sjukvård är att mätningar i stor utsträckning kommer från administrativa system alternativt forskning ochär inte direkt lämpade för styrning av vardagen. Detta utvecklar vi i vår nya plattform.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes till stor del utifrån vår benchmarking med Intermountain Healthcare där mycket tid lades ner på förberedelser - bland annat jämförelse av diabetesvård och programupplägg. Efter studien som genomfördes under hösten ägnades mycket tid åt analys och diskussion av Intermountains arbetssätt. Detta mynnar så småning om ut i en rapport som släpps under våren 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00835

Statistik för sidan