Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare övervakning av den marina miljön

Diarienummer 2018-01747
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 116 800 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Vårt projekt syftar till att visa flexibiliteten i existerande autonoma plattformar, som opererar på havsytan, och hur dessa genom intelligenta och innovativa lösningar kan utvecklas för att kraftigt öka vår förmåga övervaka den marina miljön. Till existerande plattformar lägger vi intuitiva IKT-lösningar (med grafiska och webbaserade gränssnitt), som dramatiskt förenklar användandet. Vidare demonstrerar vi effektiviteten i operationer där olika typer av marina drönare samarbetar och assisterar varandra i en arbetskedja.

Förväntade effekter och resultat

Vårt projekt kommer att demonstrera att marina drönare kan: - Utföra miljöövervakning, med en flexibilitet, uthållighet och intensitet som vida överstiger (SMHI:s) nuvarande. - Övervaka och identifiera aktiviteter, anläggningar (t.ex. akvakultur och infrastruktur som kajer och broar, mm) och farkoster på havsytan, med hög flexibilitet och liten personalinsats. - Skapa avsevärda sänkningar av kostnader och/eller höjningar av ambitionsnivåer. - Fungera i system av system, karaktäristiska för utvecklade marina och maritima operationer och kommersiell verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi utgår från tre drönare/plattformar med väldigt olika kapaciteter. Vi demonstrerar olika insatser, inklusive mätningar och miljöövervakning, övervakning av anläggningar och områden, drönare som assisterar andra drönare, insatser i starkt trafikerade vatten, mm. Plattformarna är: 1. En självseglande kommersiell plattform, utvecklad för marin forskning och extrem uthållighet (månader). 2. En experimentell bensindriven och snabb (7 kn) plattform, framtagen för testning. 3. En kraftfull batteridriven plattform, utvecklad för att dra en oljeläns i hamnar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.