Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare övervakning av den marina miljön

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 116 800 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Flera behovsägare i samhället kräver idag fler datakällor för bättre prognoser, tillstånd och hållbart utnyttjande av våra vatten och hav. Konventionella metoder, med bemannade fartyg eller fasta mätsystem, kommer inte att vara en effektiv väg framöver, på grund av höga kostnader, för få mätpunkter och andra begränsningar. Projektet demonstrerar användning av automatiserade drönare för mätningar och observationer i den marina miljön. De tre olika farkosterna möjliggör tillsammans uthålliga insatser med liten personalinsats och operationella och kapitalkostnader.

Resultat och förväntade effekter

Två befintliga drönare och en i projektet konstruerad drönare, samverkar och övervakas via ett gemensamt web-baserat gränssnitt, vilket medför att operatörer och uppdragsgivare kan vara på fysiskt olika ställen men dela samma situationsbild. Med relativs små medel, skulle denna typ av drönare kunna bli den ovärderliga resurs för övervakning av Sveriges hårt ansatta maritima resurser som saknas, nya service och tjänster kan skapas och med detta så väl arbetstillfällen och exportmöjligheter. Plattformarna lämpar sig mycket väl för utbildning av studenter i cyberfysiska system.

Upplägg och genomförande

Projektet började med två workshops där vi gick igenom nuläget och vart vi önskar vara i slutet av projektet. Detta konkretiserades i ett scenario som innehöll de tre drönarnas styrkor (uthållighet, styrka, snabbhet), samt i en idé om hur drönarna skulle monitorernas på ett gemensamt sätt. Projektet demonstrerade samverkande drönare på vattnet utanför Västervik. Plattformarna används idag aktivt i forskning, utveckling och demonstration av nya metoder och för studenter i deras utbildning och forskning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01747

Statistik för sidan