Luftbevakning för flygplatssäkerhet

Diarienummer 2018-01760
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 995 300 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Målet av projektet är att utveckla och demonstrera drönarbaserade lösningar för automatisk luftbevakning för att främja den långsiktiga visionen av den autonoma flygplatsen. Syftet med projektet är att automatisera uppgifter som idag utföras manuellt på flygplatser, minimera driftskostnader och miljöpåverkan, såväl att öka flygplatsens säkerhet och resurseffektivitet. Projektet syftar också att öka svenska konkurrenskraft i fjärrstyrd flygtrafikledning på flygplaster och stödja regional utveckling genom att effektivisera regionala flygplaster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera ett drönarsystem i OER flygplats som innehåller en färdigmonterad fjärrstyrd drönare som kan programmeras att flyga automatiskt enligt den fördefinierade rutt och schema, tillsammans med en automatisk landningsplatta. Projektet kommer också att leverera drönarsensorsystem för att utföra de identifierade uppgifterna. Projektet kommer att förbättra flygplatsens säkerhet, minska driftkostnader och miljöpåverkan, samt bidra till samhället med t.ex. automatiseringsteknik, samt affärsinsikt av drönare på flygplatser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med identifiering av användarfall för automatisk inspektion med drönare i flygplasten. Konkreta användarfall kommer att identifieras tillsammans med en detaljerad kravspecifikation. Därefter kommer projektet att fokusera på utveckling och testning av drönarsystemet. Under denna period kommer drönarsystemet utvecklas och testas kontinuerligt tillsammans med flygplatsen. Det slutliga drönarsystemet kommer att demonstreras i slutet av projektet. Projektledning täcker hela utvecklingsperioden för att säkerställa resultatkvalitet.

Externa länkar

ASAS - Airport Surveillance for Airport Safety

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.