Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Luftbevakning för flygplatssäkerhet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 995 300 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektmålet är att utveckla och demonstrera drönarlösningar för automatisk flygplatsövervakning för att stödja de framtida autonoma och fjärrstyrda flygplatserna. Syftet är att genom demonstration visa upp potentialen för drönare på flygplatserna. Projektet har utvecklat drönarsystem och har framgångsrikt demonstrerat vid Vinnova-demodagarna. Projektet kommer också att delta i LFVs demonstration av autonoma flygplatser ur övervakningsperspektivet. Lösningarna har fått mycket positiv feedback från testplatsen och har ökat medvetenheten från andra flygplatser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat två stora övervakningsdrönare för flygplatsdemonstration och en liten drönare för test och utveckling. En molnkommunikationsplattform är byggd för drönarkontroll och -hantering. En simuleringsmiljö byggs för maskininlärning. Förutom testflygplatsen har projektet pratat med andra svenska flygplatser för att samla in krav och åsikter om drönare på flygplatserna. En gemensam demonstration håller på att förberedas för LFV-demo av autonoma flygplatser. Resultaten visar potentialen, ökar medvetenheten och ger grunden för vidareutveckling.

Upplägg och genomförande

Resultaten uppnås genom nära samspel mellan aktörer inom forskning, utveckling och flygplats. Huvudutveckling sker på Flypulse som har stött tillväxten av det lilla företaget. Forskningen har varit inriktad på maskininlärning, särskilt reinforcement learning. Kravanalys görs tillsammans med demo-flygplatsen OER genom workshops och frekventa interaktioner. Dessutom samlade projektet också information från andra flygplatser genom frågeformulär, telefonintervjuer samt besök för att identifiera användningsfall och utmaningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01760

Statistik för sidan