Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Loredge - interaktivt lärande

Diarienummer
Koordinator Loredge AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att utveckla en prototyp för samarbetsmodulen i Loredge. Målet var att ha en integrerad prototyp som har testats i samarbete med våra partners. Vi har uppfyllt detta mål och har nu en testad prototyp där grundfunktionerna är implementerade och kundnyttan verifierad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss att med denna prototyp ska kunna börja sprida Loredge på skolor och universitet i Stockholm och Sverige. Dessutom kommer prototypen underlätta för oss att söka privata investeringar då den tekniska lösningen är verifierad.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde projektet med huvudfokus på designtestning och tekniska val. Genom att testa flera olika UX-designs kunde vi bättre förstå vad användarna anammade lättast och vilka funktioner som främjade vårt mål bäst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00099

Statistik för sidan