Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Like an Engineer

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 430 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ett koncept för hur en gemensam och opartisk avsändare för positiva budskap kopplade till metallindustrins attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna se ut och fungera. En varumärkesstrategi har tagits fram, liksom en webbplats. Strategin och övriga resultat från projektet kan användas även inom andra satsningar för att öka metallindustrins attraktivitet och i industrins arbete för att nå unga.

Resultat och förväntade effekter

Genom den djupare analys som gjorts inom projektet så har ett förslag till varumärkesstrategi för metallindustrin tagits fram, vilken kan användas även för andra satsningar mot metallindustrins kompetensförsörjning även i framtiden. Projektet har tagit fram webbplatsen metallsidan.se, som ska kunna hjälpa till att öka attraktiviteten för metallindustrin som arbetsgivare främst för unga och därigenom stärka varumärket för branschen.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var att genom ett grundläggande undersöknings- och analysarbete ta fram en målgruppsanalys och ett strategikoncept, för att se hur industrin bäst kan nå unga och hur industrin kan öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Projektet har tagit fram en webbsida, en varumärkesstrategi samt en forskningsrapport, som framåt kan hjälpa metallindustrin att öka sin attraktivitet som arbetsgivare och lyfta de satsningar som industrin gör för att attrahera den kompetens som behövs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05426

Statistik för sidan