Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lean Exterior Brazing -II (LEX-B)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-01785_publikrapport_SV.pdf (pdf, 509 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att sänka kostnaden för synliga exteriöra fogar på fordon genom att använda båglödprocesser. Målet var att säkra ny kostnadseffektiv lödteknik som kan ge nya möjligheter för kaross & hytt samt att ta fram tekniker för förbättrad online kontroll och styrning. En ny lödteknik (TIG baserad) har utprovats och uppfyller ställda krav på fogen. Ett system för online kontroll har tagits fram. Det klarar upptäckt och lokalisering av defekter men i nuläget inte att styra processen för att undvika olika former av zink-ånge problem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Krav på fogprocess, processtyrning och konstruktionsaspekter för att säkerställa fordonsindustrins krav på t ex fogkvalitet har tagits fram. Fogar utförda på en demonstrator, dörr till lastbilshytt, har tagits fram. Resultat har presenterats för deltagande fordonstillverkare. Mer resultat från projektet kommer att kunna presenteras t ex på olika framtida konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet har, enligt plan, genomförts av forskare från Swerea KIMAB och högskolan Väst i samarbete med experter från fordonsindustrin (Volvo Lastvagnar och Scania CV)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-01785

Statistik för sidan