Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 512 792 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att skapa former för ökad normmedvetenhet inom Volvokoncernens innovationsprocesser med målet att förbättra förutsättningarna för en mer inkluderande transportbransch. Projektet har uppfyllt målet om att ta fram ny kunskap om hur normer kan fungera begränsande inom Volvokoncernens innovationsprocesser, därtill utvecklat nya normkritiska verktyg och processer för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö, föreställda användare och innovationsprocesser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat om hur normer kan fungera begränsande vad gäller innovationsförmåga har synliggjort vikten av att anlägga normkritiska perspektiv för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö, föreställda användare och innovationsprocesser. Projektets förväntade effekter är ökad normreflexivitet.

Upplägg och genomförande

För att uppnå syfte och mål har projektet kontinuerligt arbetat interaktivt genom planering, urval, intervjuer och kunskapsåterföring genom workshoppar, rapporter, presentationer och workshopguider. Detta har bidragit till att analys och resultat har förankrats och reviderats kontinuerligt, dessutom att normkritiska perspektiv integrerats i befintliga processer. Därtill har kunskapsförmedling och samverkan kring normers betydelse med nyckelaktörer inom transportbranschen förmedlats i såväl regionala som nationella sammanhang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04214

Statistik för sidan