Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo

Diarienummer 2016-04214
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 514 194 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa former för ökad normmedvetenhet i Volvokoncernens innovationsprocesser med målet att därmed förbättra förutsättningarna för en mer inkluderande transportbransch. Med normmedvetenhet menas i projektet att undersöka vilka underliggande och ibland oreflekterade normer som utgör grund för innovationsprocesser och som därmed kan hämma processerna. Projektet utforskar vilka nya möjligheter för innovation som kan öppnas upp med ökad normmedvetenhet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en ökad kunskap om a) hur ökad normmedvetenhet kan skapas i Volvokoncernens innovationsprocesser, b) utveckling av nya verktyg för normkritisk innovation, c) utvecklingen av en modell för organisatorisk mottaglighet ur ett normkritiskt perspektiv (NORM-OM), samt d) förmedlandet av ny kunskap kring dessa processer i internationella forskningssammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet arbetar med interaktiva workshoppar där forskare, intresseorganisationer och Volvomedarbetare utvecklar förutsättningar och verktyg för normmedvetna innovationsprocesser. Fokus läggs då på organisationens användning av så kallade personas, vilka används av Volvokoncernen i innovationsprocesser för att skapa en konkret bild av olika förarkategoriers krav, behov och egenskaper. Ytterligare behandlas specifika dilemman kopplade till verksamma normer i Volvokoncernens innovationskultur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.