Lansera portal för skyddade investeringar för nordiska småsparare

Diarienummer 2017-03828
Koordinator DeriStrat AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en design och prototyp för verktyg som ger småsparare tillgång till avancerade investeringsstrategier. Under projektet har vi tagit fram en sådan design och byggt prototyper baserat på feedback från användartester och nya samarbeten med flera relevanta aktörer på finansmarknaden. Vid Money20/20-konferensen i Amsterdam 4-6 juni lanserade vi en betaversion och valda testkunder kan nu registrera sig direkt på webbplatsen och få tillgång till de förenklade investeringsverktygen.

Resultat och förväntade effekter

Portalen är i drift och betakunderna kan registrera sig för att få tidig tillgång till investeringsverktygen. Vi har påbörjat marknadsföring av portalen och har flera pågående försäljningsprocesser. Vi förväntar oss att få värdefull feedback från användarna, förbättra verktygen ytterligare och snart inleda ett samarbete med en stor nordisk bank för att distribuera lösningen tillsammans.

Upplägg och genomförande

Vi utgick från våra existerande verktyg för professionella investerare och studerade vad som var för komplext för småsparare. Därefter tog vi fram en förenklad design med input från samarbetsparter, utvärderade den och förfinade i flera steg. Till sist lanserades en betaversion av plattformen. Vår slutsats är att småspararna behöver vägledning och enkla verktyg för att fatta sina investeringsbeslut. Och vi har byggt en betaversion av lösningen med fokus på att tillgodose dessa krav. Budgeten har underskridits med 734 400 kr pga anställningar av seniora medarbetare har försenats.

Externa länkar

Landningssida för retailkunder, där de kan registrera sig för tidig tillgång till strategierna Exempel på hur strategierna byggs och fungerar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.