Lansera portal för skyddade investeringar för nordiska småsparare

Diarienummer 2017-03828
Koordinator DeriStrat AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Utveckla en ny portal för småsparare och genomföra en lansering i samarbete med en nordisk bank. Med vår nuvarande plattform kan finansiella rådgivare skapa skyddade investeringsprodukter åt sina kunder. Det är samma produkter som privatbanker tillhandahåller åt "Ultra High Net Worth"- kunder, men via vår plattform blir det enklare och billigare att investera då de flesta stegen är automatiserade. Vi vill ge småsparare förenklad tillgång till plattformen så att de också kan spara med bra tillväxt utan att ta onödiga risker.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet så kommer vi ha en produkt som är klar att tas i drift och marknadsföras mot privatsparare. 1 år efter projektets slut - lösningen är i produktion hos en av storbankerna. På längre sikt blir det en etablerad sparform, där vår plattform erbjuds hos flera aktörer i Norden och vi har expanderat till Europa och USA samt förbereder expansion till Asien. På samma sätt som det är självklart idag att försäkra sitt hus, eller bil, så strävar vi efter att göra det självklart att skydda sitt sparande.

Planerat upplägg och genomförande

Stegen för att utveckla en förenklad version av vår plattform är: 1. Design - Baserat på input från utvecklingskund, användarstudier så tar vi fram en design för en förenklad version anpassad för retailkunder hos storbankerna. 2. Utveckling - Anpassa plattformen enligt nya designen, löpande usability tester. 3 Leverans - Arbeta med testkunden för att integrera samt justera legala texter, compliance flöden, branding och marketing-sidor.

Externa länkar

https://www.cboevesttech.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.