Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ladds - labb för det datadrivna samhället

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 1 355 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har skapat en miljö inom vilken två prototyper till innovationer som bidrar till ekologisk respektive social hållbarhet tagits fram. Den ena underlättar försäljning av begagnade produkter som skänks till Returbutiker vilket gynnar den cirkulära ekonomin. Den andra innovationen handlar om att ge arrangörer av mindre event på landsbygden data kring besökare som kan användas för att utveckla eventen samt utgöra underlag i diskussioner med sponsorer etc.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har nått 100 unika företag/organisationer, 176 unika personer och levererat ca 660 persontimmar seminarier/workshops. Koden för de båda innovationspiloterna finns på https://github.com/RegionVasterbotten. En video som presenterar innovationen för Returbutiken finns på https://www.youtube.com/watch?v=io27a5oBkUc&t=40s En presentation kring spelregler som bör beaktas för ett datadrivet labb finns på https://www.youtube.com/watch?v=jV_zTfejcXk Förväntan är att nätverket kring AI/ML fortsätter och att prototyperna vidareutvecklas i andra projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet körde ett antal parallella spår. Kunskapsuppbyggnaden bestod av universitetets arbete kring spelregler för ett labb som gör det till en tänkbar samarbetspartner för företag och andra aktörer samt att arrangera seminarier för att sprida kunskap kring tekniska och icke-tekniska aspekter av datadriven innovation. Det konkreta innovationsarbetet bestod av skapande av prototyper som utgick från idéseminarier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2016

Diarienummer 2016-04313

Statistik för sidan