Ladds - labb för det datadrivna samhället

Diarienummer 2016-04313
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 1 355 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Projektet etablerar ett labb som ska möjliggöra datadrivna innovationer som stödjer ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för både stad och omland. I etableringsfasen utformas och driftsätts nödvändiga tekniska artefakter och nödvändiga kompetenser identifieras och knyts till labbet. I denna fas etableras också spelregler som balanserar kommersiella och icke-kommersiella intressen. Arbetet triggas av ett antal pilotprojekt som dels levererar tjänster/produkter men som också ställer krav på teknik, kompetens och spelregler på sin spets.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska: 1) Etablera spelregler mm för labbet som möjliggör innovationsarbete och spridning av innovationen nationellt och internationellt samt kommersiellt eller icke-kommersiellt. 2) Definiera kompetensprofiler och knyta dessa personer till labbet. 3) Driftsätta, bygga handhavandekompetens och testa de tekniska komponenter/verktyg. 4) Utveckla mötesplats och mötesformer för labbet 5) Bygga kunskap kring datadriven innovation. 6) Genomföra ett antal event där datadrivna innovationer tas fram som även testar att labbets utformning/spelregler fungerar.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteterna planeras öppet via webbaserade verktyg och bedrivs med agila metoder. Deltagande av personer ej formellt knutna till projektet välkomnas och ska underlättas så långt det är möjligt. Aktiviteterna i backloggen genomförs i iterationer och i prioritetsordning. Backloggen revideras och prioriteras regelbundet. Därefter påbörjas en ny iteration. En särskild analys görs kring vilka behov som uppenbarat sig kring ytterligare spelregler som behövs. Projektet avslutas med en utvärdering av projektresultatet. Spelreglerna/övriga resultat görs tillgängliga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.