Kunskapssamverkan Affärsdriven Hållbar Stadsutveckling

Diarienummer 2018-00757
Koordinator Friends of Gothenburg Innovation AB
Bidrag från Vinnova 183 275 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång 2017-04722-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att etablera ett långsiktigt samarbete mellan Friends of Gothenburg Innovation AB och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet inom ramen för det nya centrum för Affärsdriven Hållbar Stadsutveckling som Handelshögskolan håller på att bygga upp. Projektet kommer att bredda Handelshögskolans nätverk inom samhällsbyggnadssektorn och dess empiriska forskningsbas. Projektet kommer också att stärka Friends of Gothenburg Innovations kunskapsbas och möjlighet att erbjuda kvalificerade konsulttjänster.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kommer akademisk forskning inom discipliner som innovationssystem, organisation och management och juridik att spridas till samhällsbyggandssektorn. Samtidigt kommer samhällsbyggnadssektorns utmaningar och kunskapsbehov att synliggöras för forskare och därmed stärka forskningens empiriska underlag och relevans. På så sätt kommer projektet att kunna bidra till såväl samhällsbyggnadssektorns förmåga att arbeta med innovation och samverkan, som till att svensk forskning om stadsutveckling, samverkan och innovation stärks och nyttiggörs.

Planerat upplägg och genomförande

Utbytet kommer att pågå under september till november 2018 och omfattar följande uppgifter: AP 1 Stötta uppbyggnad av centrum genom behovsanalys AP2 Akademisk meritering i form av vetenskaplig publikation AP3 Vetenskaplig bas för konsulttjänster genom litteraturstudie AP4 Modell för långsiktig samverkan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.