Kunskapsintegrering för klassificering av maskinskador

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 4 594 197 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Utveckla AI-lösning för digitalisering av kunskap om maskinskador och underhållsbehov i pappersmaskiner samt demonstrera ett effektivt användargränssnitt. Genom att automatisera rutinmässiga sysslor ska underhållsingenjörer kunna fokusera på komplexa uppgifter och förebyggande underhåll. Utvecklingen av AI-baserade verktyg för digitalisering av domänkunskap, dataanalys och beslutsstöd förväntas också bidra till utvecklingen av skalbara maskinövervaknings- och beslutsstödinnovationer, till exempel för maskinprestanda- och fjärrövervakningstjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultatmål är att minska de oplanerade stoppen med 25% och produktionsbortfallen med 4 Mkr per pappersmaskin och år, samt att möjliggöra 10% återtillverkning av stora rullningslager genom tidig skadeidentifiering. Detta ska möjliggöras genom utveckling av AI-baserade verktyg för analys av mätdata och dokument i system för tillståndsövervakning samt förbättring av användargränssnitt, vilket förväntas stärka företagens utvecklings- och innovationsförmåga samt affärsrelationen mellan systemleverantör och pappersindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan processindustrier (Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund), en systemleverantör (SKF) och forskare i maskininlärning (LTU och RISE). Mätdata och dokumentation från moderna övervakningssystem installerade i pappersbruken kommer att analyseras och kompletteras med fördjupade undersökningar av maskinskador. Maskininlärningsmetoder och verktyg för data- och dokumentanalys kommer att integreras för automatisk identifiering av skador och underhållsbehov i pappersmaskiner, och ett användargränssnitt för detta ska demonstreras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.