Konstellation för allomstädes närvarande telekommunikationstjänster i landsbygd

Diarienummer 2014-00826
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Genomfört
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Syfte och mål

Projektgrupp Kantil har uppfyllt målet att skapa en större grupp av partners för att gemensamt hantera de viktiga frågorna om trådlösa tjänster utanför tätorterna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett gemensamt intresse att skapa nya förutsättningar för det sk 700 MHz-bandet. Detta kommer av allt att döma att bli tillgängligt till våren 2017 och passar väl i tidlinjen för Kantil.

Upplägg och genomförande

Kantil går nu vidare med en ansökan om steg 2. Denna följer i huvudsak innehållet i steg 1, men kommer att ha detaljerats ytterligare. Sk spotty coverage och testmiljöer ingår i aktivteterna.

Externa länkar

Projektsidan avser steg 1. Antal partners i steg 2 är större.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.