Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konstellation för allomstädes närvarande telekommunikationstjänster i landsbygd

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektgrupp Kantil har uppfyllt målet att skapa en större grupp av partners för att gemensamt hantera de viktiga frågorna om trådlösa tjänster utanför tätorterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett gemensamt intresse att skapa nya förutsättningar för det sk 700 MHz-bandet. Detta kommer av allt att döma att bli tillgängligt till våren 2017 och passar väl i tidlinjen för Kantil.

Upplägg och genomförande

Kantil går nu vidare med en ansökan om steg 2. Denna följer i huvudsak innehållet i steg 1, men kommer att ha detaljerats ytterligare. Sk spotty coverage och testmiljöer ingår i aktivteterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00826

Statistik för sidan