Kompetensnav inom inbyggda system - ECES

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Projektet syftar till att etablera ett kompetensnav för aktörer inom området inbyggda system. Kompetensnavet ska sammanställa nyckelutmaningar i att tillvarata den potential som finns med inbyggda system inom de identifierade marknadsområdena, identifiera gap i värdekedjorna och verka för förbättrad samverkan mellan aktörer i dessa kedjor. Kompetensnavet ska också koppla utmaningar och kompetensbehov till existerande och framtida utbildningar och kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

För att stötta Smartare Elektroniksystem och Vinnova i processen att göra Svensk Embedded-system industri ännu bättre både nationellt och internationellt föreslår vi ett antal aktiviteter (se planerat upplägg och genomförande). Dessa aktiviteter skall stötta embedded system partners i arbetet att identifiera/komma i kontakt med efterfrågad expertis samt etablera starka projektkonsortiums för framtida projektutlysningar. Vi hoppas även att arbetet skall bidra till en stabil men dynamisk värdekedja samt stötta kompetensförsörjning.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter * Medverka vid matchmaking event organiserat av Smartare elektroniksystem * Etablera en långsiktigt kompetensnav genom att nyttja befintliga kanaler så som - ProcessIT.EU, ESIS, ICES * Stötta medlemmar i att skapa bra projektansökningar och starka projektkonsortium * Etablera en kontaktlista med ´kompetenser´ för att kunna koppla samman efterfrågan och tillgång (på bl.a. kompetens)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 augusti 2020

Diarienummer 2015-01168

Statistik för sidan