Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensförstärkning för utveckling av etablieringsstrategi i USA för EasyAngle

Diarienummer
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 194 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utvärdera olika strategier för etablering av EasyAngle i USA. Detta har vi gjort i samarbete med konsulter vi kunnat anlita inom ramen för det här projektet. Med hjälp av konsulterna har vi lyckats utvärdera de två strategier vi tror mest på och börjat implementera dem. Tack vare det här anslaget har vi skapat infrastruktur för att etablera EasyAngle i USA.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av det här anslaget var att vi skulle få en bättre förståelse för hur vi ska etablera EasyAngle i USA. Detta har vi också fått, dels genom att lära oss om hur den amerikanska marknaden fungerar men också genom praktiska tester, t.ex. genom att testa olika digitala marknadsföringskampanjer. Vi har nu en bra plattform för fortsatta tester och etablering av EasyAngle i USA.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan där konsulterna haft en mer rådgivande roll och vi på Meloq gjort "markarbetet". Vi började med att förstå hur marknaden i USA fungerar och vilka kanaler som finns. Därefter började vi lära oss genom att testa och implementera olika strategier för att se vilken som funderade bäst. Vi är fortfarande i processen att prova oss fram men tack vare våra konsulter har vi på kort tid kunnat komma in på rätt väg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 december 2018

Diarienummer 2018-04853

Statistik för sidan