Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi (Light2Sustainable)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 428 496 kronor
Projektets löptid november 2021 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Planeringsbidrag Kompetenscentrum inom Hållbar industri

Syfte och mål

Projektet Light2Sustainable har utgått från det tidigare projektet LIGHTest där en tvånodig kommersiell testbädd med fokus lättviktslösningar. De senaste åren har krav och efterfrågan ökat på produkter med minimal miljöpåverkan sett över hela livscykeln. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla tesbädden LIGHTest med målet att utforma en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö, dvs. skapa ett kompetenscentrum som stärker förmågan att inkludera hållbarhetsaspekter för hela produktlivscykeln. Projektet uppnådde inte målet att omsätta den strategiska idén i en ansökan till kompetenscentrumprogrammet, men avsikten är att vidareutveckla och realisera visionen under andra former.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett förslag till kompetenscentrum utformat för att skapa hållbar produktion genom forskning inriktad på modelldriven produktutveckling och tillverkning, d.v.s. forskning med fokus på materialmodellering, materialkarakterisering och processmodellering. En framgångsrik centrumbildning kommer bidra till i) klimatneutral och cirkulär produktion, ii) resurseffektiva och resilienta värdekedjor, iii) global konkurrenskraft och iv) en socialt hållbar industri.

Upplägg och genomförande

Under året har två workshops och många arbetsmöten genomförts. Intresset och engagemanget har varit stort för att skapa ett kompetenscentrum som bidrar till effektmålen. Arbetet med utformningen av kompetenscentret har visat att frågeställningarna är mycket komplexa och utmanande. Strategin att koppla kompetenscentret till befintlig forskning kring digitala tvillingar blev därför en nyckel till att kunna avgränsa utformning och inriktning men samtidigt kunna säkerställa bidrag till de långsiktiga effektmålen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2023

Diarienummer 2021-04185

Statistik för sidan