Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KOMPET - Kompetensförsörjning till Metallindustri

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 2 999 290 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Syftet med projektet är att identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin. Stor kunskap finns redan på området, men den verkar svår att omsätta i praktiken. Det här projektet är därför handlingsorienterat och målet är att uppnå ökad förståelse och nya arbetssätt som i sin tur kan leda till varaktiga förändringar av tanke- och handlingsmönster kring kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer tillsammans identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning. Genom det arbetet eftersträvas varaktiga förändringar av tanke- och handlingsmönster kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst tas till vara, som i längden kan påverka organisationens attraktivitet som arbetsgivare. Resultaten återkopplas till intressenter inom branschen, forskarsamhället, utbildningsväsendet och politiken för att inspirera till nya åtgärder som kan stärka metallindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tillämpar en flervetenskaplig och handlingsorienterad ansats som är iterativ och interaktiv i samverkan med branschorganisationer och företag. Gemensamt kommer vi definiera problemområden och arbeta aktivt med väldefinierade uppgifter som vi sedan analyserar och reflekterar kring. Angreppssättet innebär att hela projektgruppen - forskare samt representanter från branschorganisationer och företag - arbetar i lär-cykler där vi träffas med ca fyra månaders mellanrum för lärande-workshops. Här ges plats för erfarenhetsutbyte, reflektion i grupp och feedback.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2022

Diarienummer 2021-03705

Statistik för sidan