Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 6 880 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2018-01929eng.pdf(pdf, 381 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Autonom körning är beroende av en mängd olika sensorer. Radarsensorer utmärker sig genom sin unika robusthet under t ex kraftigt regn, dimma, sno, och mörker. Med den snabba ökningen av mängden radarenheter på moderna fordon följer emellertid en förhöjd risk för radarstorningar och funktionsbortfall. Detta projekt analyserar bilradarstorningar, och föreslår flera nya tillvagagangssatt som kombinerar industriell och akademisk expertis för att nå målet med störningsfri autonom körning (AD). I projektet ingår realisering av en hardvarudemonstrator.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets huvudsakliga resultat ar att fordonsradarstorningar riskerar att bli ett allvarligt problem for framtida AD/ADAS-applikationer, samt att gemensam radarkommunikation, liksom nya robusta vagformer, erbjuder effektiva lösningar. Fortsatt forskning krävs för att utveckla nödvändiga och gemensamma radarkommunikationssystem avsedda för fordonsapplikationer.

Upplägg och genomförande

Projektkoordinering och grundläggande analys av avvägning mellan radar- och kommunikation leddes av Chalmers Tekniska Högskola. Scenarier, krav, och modeller implementeras under ledning av VCC. Design av fysiskt lager gjordes av QamCom. Design av MAC-lager gjordes av Veoneer. Utvärdering på systemnivå utfördes av SAAB. Experiment och validering genomfördes av Högskolan i Halmstad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2021

Diarienummer 2018-01929

Statistik för sidan