Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 6 880 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Syfte och mål

Fordonsradar och fordon-till-fordon-kommunikation har en gemensam utmaning i radiointerferens. Interferens leder till felaktiga radardetektioner respektive ineffektiv och fördröjd dataöverföring. Problemen kommer att förvärras i framtiden, i takt med att fler fordon utrustas med radar- och kommunikations-utrustning. Projektet syftar till att undersöka och utveckla nyckelteknologier för att göra radar mer robust mot störningar och att dessutom använda radarhårdvaran för att skapa en kommunikationslänk med låg fördröning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka vår kunskaper om hur man kan minska radarinterferens genom metoder som bygger på lokal behandling och / eller kommunikation. Projektet kommer också att styra framtida krav, design, produkter och tjänster av projektpartnerna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets specifika inriktningar är identifiering av förväntade behov för ett sådant gemensamt system, analys av prestanda-avvägningar, utformningen av fysiska lagret och media access lagret, samt systemutvärdering. I den övergripande utvärderingen kommer förutom radar- och kommunikationsprestanda ocksa konsekvenserna för funktionell säkerhet att ingå. Slutligen planeras en demonstrator för experimentell validering av projektets huvudidéer att tas fram. Vi kommer också att utveckla kompetens inom gemensam radar- och kommunikationsteknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2018

Diarienummer 2018-01929

Statistik för sidan