Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

Diarienummer 2018-01929
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 6 880 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Beslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2018-00124-en