Kollaborativ intelligens och datadrivet beslutsfattande inom jordbrukssektorn

Diarienummer 2018-01089
Koordinator SKIRA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet avser en teknisk och ekonomisk genomförbarhetsstudie för att få klarhet i de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt innovationsprocess. Innovationen är ett system för kollaborativ intelligens och beslutsstöd inom jordbruksnäringen. Med de tjänster Skira utvecklar kommer enskilda jordbrukares data och kompetenser att samlas och göras tillgängliga för medlemmar i det europeiska nätverk av jordbrukare som är målet att bygga upp. Beslutsstöd avser försäljning av producerade varor, planering av produktion och inköp.

Förväntade effekter och resultat

Skiras vision är att lantbruket driver en hållbar teknisk utveckling. Målet är att lantbrukare med hjälp av Skira ska få tillgång till tusentals lantbrukares erfarenhet och kunskap direkt via dator eller telefon. Denna ökning av det individuella kunskapskapitalet genom samarbete är det Skira åsyftar med kollaborativ intelligens - tillsammans är man starkare. Det förväntade resultatet är att lantbrukare i alla lägen ska ha tillgång till relevant vetenskaplig fakta med effekten att man som företagare ska kunna fatta välgrundade beslut före, under och efter produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1 omfattar fyra arbetspaket. Dessa är: 1) Prototyputveckling för att förbereda för demonstration i verklig miljö i fas 2 (med involvering av potentiella kunder) 2) Utveckling av affärsmodell och prisstrategi, baserat på en analys av kunders behov, produktvärden och betalningsvilja 3) Utveckling av kommunikationsstrategi 4) Utveckling av go-to-market strategi baserad på en europeisk marknadsundersökning

Externa länkar

https://skira.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.