Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollaborativ intelligens och datadrivet beslutsfattande inom jordbrukssektorn

Diarienummer
Koordinator SKIRA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet svarar på syftet genom att den tekniska och ekonomiska genomförbarheten ses som god. Klarhet har skapats inom dessa områden vilket gör att Skira är redo för fortsatt innovationsprocess. internationella förutsättningar har utretts vilket lett till att en internationell introduktion har goda förutsättningar. Skira har efter projektet en tydlig kundresa, klar prisstrategi, tydlig kommunikationsplan, Go to Market-strategi och designprototyp som är redo för demonstration. Mer detaljerad information finns i den bifogade rapporten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att den tekniska och ekonomiska genomforbarheten av en kollaborativ plattform för beslutsunderlag inom lantbruket är god. Baserat på kundundersökningar och intervjuer har en kundresa tagits fram som visar och konkretiserar behovet samtidigt som den bevisar att Skiras plats på marknaden ar i relation till affärer och försäljning. Det ar framförallt besluten kring nar, var och till vilket pris en försäljning ska göras som Skiras plattform kommer hjälpa till med. Mer detaljer kring ex. den tekniska genomförbarheten finns i den bifogade rapporten.

Upplägg och genomförande

Mycket fokus har legat på kontakt och undersökningar med verkliga potentiella användare. Detta har skett genom Workshops, telefonsamtal, gårdsbesök, möte med växtodlingsrådgivare, enkäter, analysmail samt studier av datakällor och utvecklingspotential. Upplägget passade bra och vi anser att det är viktigt med mycket användarkontakt för att säkerställa att det finns ett behov av det som utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01089

Statistik för sidan