Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kognitiv testning för urval och utveckling av individer, ledare och team

Diarienummer
Koordinator GAME INTELLIGENCE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi anser att syfte och mål har uppfyllts. Vi har definitivt stärkt och utvecklat bolagets erbjudande med unika, vetenskapligt verifierade kognitiva tester. Vi har utvecklat vår affärsmodell och vår IP-strategi. Och vi har en betaversion av ett automatiserat testverktyg för kognitiva tester inklusive kognitiv kravspecifikation och profiler. Dessutom har vi utvärderat alternativa Business Intelligence-plattformar för datalagring, avancerad analys och visualisering av testdata. Detta är basen för vår digitalisering och länkar kundnytta, affärsmodell, IP och skalbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Affärsmodell; Testning, konsulting, utbildning, certifiering, licensavgifter. Digitalisering säkrar skalbarhet och återkommande intäkter. IP-strategi; - Forskning ger kunskapsövertag och nya tillämpningar som över tid kan patenteras. - Branding ger igenkänning och kundtillströmning. - Digitalisering ger automatisering, mönsterskydd & övertag genom AI/ML. Även unik skyddad databas med unika kognitiva profiler. Sammantagna effekter: Konkurrensförsprång, Unikitet, Kundnytta, Automatisering, Återkommande intäkter, Skydd, Skalbarhet, Kapitalattraktivitet

Upplägg och genomförande

Tre parallella arbetspaket. 1. Affärsmodell/IP-strategi/Varumärkesstrategi Aktivt säljarbete, nätverkande med rådgivare & experter, intern strategisk dialog har gett värdefull förståelse för de tre delarna. Utgör kärnan i bolagets strategi och affärsplan. 2. Kognitiv kravspecifikation & profilering Starkt lyckat fokus på förenkla, förtydliga, utveckla, automatisera presentation & profilering. Produkten sälj & tillämpningsbar 3. Pilotuppdrag med utvalda kunder Framgångsrikt men tidskrävande. > 30 prospekts. Piloter; USAs damer fotboll, SFS, Military Work.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00432

Statistik för sidan