Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatkänsligt beslutsstöd för godstransportplanering och beslutsfattande

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Bidrag från Vinnova 4 963 303 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - december 2024
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst - våren 2021

Syfte och mål

Vårt syfte är att avsevärt minska växthusgasutsläppen från godstransporter genom ett nytt klimatkänsligt beslutsstödverktyg för myndigheter som planerar, driver och kontrollerar transportsystemet. Verktyget utnyttjar avancerade AI-tekniker. Att stödja myndigheterna för att förbättra kapaciteten och driften av transportsätt med låga växthusgasutsläpp möjliggör en övergång från transportslag med höga utsläpp. Att ge beslutsfattare beslutsstöd som levererar högupplösta transportanalyser möjliggör effektiva klimatrelevanta transportpolitiska instrument.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt informerar Trafikverkets klimatrelevanta godstransportinvesteringar, instrument och policyer. Politiska åtgärder som skatter eller avgifter syftar direkt till att förändra beteendet hos leverantörer av logistik och transporttjänster. Att ändra transportinfrastruktur, drift och kostnader kan få företag att anta mindre transport-intensiva processer. Inom projektet demonstreras en lösning för Sverige. Tack vare den AI-baserade slutsatsen av kritisk modelleringsdata är en överföring till de flesta andra industrialiserade regioner eller länder möjlig.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet utvecklas en nästa generations godstransportmodell som modellerar individuella fordons rörelser med sekundupplösning och beräknar deras växthusgasemissioner. Projektet genomförs gemensamt av Statens väg- och transportforskningsinstitut (koordinering och utveckling av godsmodeller), Linköpings universitet (AI-baserad modell-inferens), den ideella organisationen Network for Transport Measures (emissionsmodellering) och Trafikverket (problemägare).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 januari 2024

Diarienummer 2021-02749

Statistik för sidan