Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI i klimatets tjänst - våren 2021

Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till betydande utsläppsminskningar av växthusgaser. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Hur mycket kan ni söka?

Finansiering på upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fyra och sju miljoner kronor.

En del av det nationella forskningsprogrammet om klimat

Den här utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella programmet om klimat.

Lär dig mer om det nationella programmet om klimat.

Viktiga datum

 • Jämställdhet är en viktig del av projektet

  Alla projekt som finansieras av Vinnova behöver integrera jämställdhet både i projektgruppens sammansättning och i det tänkta resultatet av ert projekt. Hur ni tänker integrera jämställdhet ska framgå i er ansökan.

  Så kan ni arbeta med jämställdhet i projektet

  Jämställdhet inom utlysningen AI i klimatets tjänst

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Se videon på separat webbplats i separat fönster

  Mötesinspelningen handlar om hur Vinnova arbetar för ett jämställt och jämlikt innovationssystem och vad det innebär för utlysningen AI i klimatets tjänst.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Thomas Bergendorff

  Utlysningsansvarig

  + 4684733007

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  + 4684733161

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-00027

  Statistik för sidan