Från AI-forskning till innovation

Här listar vi aktuella erbjudanden inom utlysningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 augusti 2020

AI i klimatets tjänst

Stängde 25 augusti 2020

Vi stöttar projekt som med hjälp av AI bidrar till att Sverige 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser, eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra.

Stängd
Stängde 4 juni 2019

AI - från forskning till innovation

Stängde 4 juni 2019

Detta erbjudande riktar sig till er som kan ta ett AI-forskningsprojekt från idéstadie till genomförande.

Senast uppdaterad 6 november 2020

Diarienummer 2019-01052

Statistik för sidan