Från AI-forskning till innovation:

Från AI-forskning till innovation våren 2019

Stängde 4 juni 2019

Detta erbjudande riktar sig till er som kan ta en forskningsidé inom AI vidare till en högre mognadsgrad och närmare tillämpning och användning. Projekten ska vara samverkansprojekt där flera aktörer bidrar med olika kompetenser och där behovsägarna har en ledande roll.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Tillämpade forskningsprojekt med fokus på AI inom områdena Natural language processing (NLP), IP-data och satellitdata.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut, AI-intermediärer och andra relevanta deltagare kan ingå. Minst tre parter, varav minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan vara upp till tre år långa och få ett maximalt bidrag på 7 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vilgot Claesson

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 56

  Jenny Johansson

  Administratör

  08-473 30 13

  Fredrik Weisner

  Handläggare

  08-473 31 80

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  IP Canvas - A platform for automated patent prior art screening and AI enhanced decision support AUTOMATCH SWEDEN AB 3 989 920 kr Pågående 2019-02999
  Språkmodeller för svenska myndigheter RISE Research Institutes of Sweden AB 6 635 029 kr Pågående 2019-02996
  AI-lärare för mer effektiv inlärning av det svenska språket Lingio AB 6 995 000 kr Pågående 2019-02997
  Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 688 000 kr Pågående 2019-02994
  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01308