Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kista Science City Ultra High-Speed Connectivity Testbed

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ELEKTRONIKCENTRUM I KISTA
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Mål är att i stadsmiljön skapa höghastighetsuppkoppling för tester som erbjuder möjlighet att på olika utvecklingsstadier, från prototyper till tidiga implementationer, pröva produkter/tjänster i en riktig miljö, en´verkstad´ och marknadsplats för allt från teknikverifiering till konsumenttester och affärsmodeller, Syfte är att i vår stadsmiljö skapa unika förutsättningar för att med IKT lösa samhällsbehov, och vardagslösningar för individer. Vårt konsortium är väl engagerade i projektet och den gemensamma uppfattningen är att projektet är angeläget och ska fortsätta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har under projektets gång fått bekräftat att den ursprungliga idén är unik och bärkraftig samt att det är mycket lätt att attrahera nya aktörer till den. Vår ambition, att säkerställa medfinansiering för ett så pass omfattande investeringsbehov för en flerårig satsning, på bara sex månader, var dock att underskatta utmaningen varför vi under 2015 kommer att fortsatt arbeta för att säkerställa såväl konsortiets sammansättning, vision och handlingsplaner som finansieringslösning.

Upplägg och genomförande

Vi förstod tidigt att projektet, detta oavsett den ursprungliga planens arbetspaket, behövde drivas som i huvudsak två parallella delprojekt. Ett där vi specificerade behov av teknisk infrastruktur och dess finansiering och ett där vi arbetade med formulering av en långsiktig vision, strategi och modellering av hur attrahera rätt tester för att stärka dialogen mellan samhälle och innovations-ekosystemet för att få ut största möjliga nyttogörande av testmiljön.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00753

Statistik för sidan