Kista Science City Ultra High-Speed Connectivity Testbed

Reference number 2014-00753
Coordinator STIFTELSEN ELEKTRONIKCENTRUM I KISTA
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2014 - January 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Mål är att i stadsmiljön skapa höghastighetsuppkoppling för tester som erbjuder möjlighet att på olika utvecklingsstadier, från prototyper till tidiga implementationer, pröva produkter/tjänster i en riktig miljö, en´verkstad´ och marknadsplats för allt från teknikverifiering till konsumenttester och affärsmodeller, Syfte är att i vår stadsmiljö skapa unika förutsättningar för att med IKT lösa samhällsbehov, och vardagslösningar för individer. Vårt konsortium är väl engagerade i projektet och den gemensamma uppfattningen är att projektet är angeläget och ska fortsätta.

Results and expected effects

Vi har under projektets gång fått bekräftat att den ursprungliga idén är unik och bärkraftig samt att det är mycket lätt att attrahera nya aktörer till den. Vår ambition, att säkerställa medfinansiering för ett så pass omfattande investeringsbehov för en flerårig satsning, på bara sex månader, var dock att underskatta utmaningen varför vi under 2015 kommer att fortsatt arbeta för att säkerställa såväl konsortiets sammansättning, vision och handlingsplaner som finansieringslösning.

Approach and implementation

Vi förstod tidigt att projektet, detta oavsett den ursprungliga planens arbetspaket, behövde drivas som i huvudsak två parallella delprojekt. Ett där vi specificerade behov av teknisk infrastruktur och dess finansiering och ett där vi arbetade med formulering av en långsiktig vision, strategi och modellering av hur attrahera rätt tester för att stärka dialogen mellan samhälle och innovations-ekosystemet för att få ut största möjliga nyttogörande av testmiljön.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.