Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jämlikt i journalistik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Medierna har stort inflytande över hur människor uppfattar verkligheten, t.ex genom vilka grupper som representeras och hur de gestaltas. Målet för projektet var att kartlägga utmaningar kring journalisters produktionsprocesser, kartlägga normer och utmaningar kopplat till digitala samtal samt generera tidiga ideer och innovationsområden som alla främjar ett mer jämlikt medieinnehåll. Projektet har uppfyllt målen genom kartläggningen av utmaningarna samt sammanställningen av områden med innovationspotential vilka verifierats med behovsägare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat utgörs av en sammanställning av områden med innovationspotential för en produktion av mer jämlikt medieinnehåll. Projektet har tillsammans med journalister genererat tidiga ideer och innovationsområden att ta vidare i ett innovationsprojekt. En förväntad effekt är att kartläggningen leder till innovation i något av de av journalisterna utpekade områdena. Detta ska vara i form av verktyg som stöttar journalister och som leder till ett mer jämlikt medieinnehåll.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört workshops med journalister samt intervjuer med nyckelpersoner. Workshops inkluderade 1) individuella kartläggningar av arbetsprocess 2) identifiering av utmaningar i produktion avgörande för gestaltningar av grupper (diskrimineringsgrunderna) 3) identifiering av normer och utmaningar kring läsarkommentarer 4) visionsarbete (identifiera lösningar). Genom att tematisera materialet som bestod av workshop-dokumentation och intervjudata identifierades områden med innovationspotential.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01640

Statistik för sidan