IV-bracelet

Diarienummer 2017-00186
Koordinator Medow AB
Bidrag från Vinnova 166 650 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att få produkten IV-bracelet godkänd för marknaden. Produkten måste då bevisas vara säker att använda till dess ändamål inom sjukvården genom att t.ex. utföra tester och jobba med riskhantering. Målet är att i slutändan ha tagit fram allt underlag som krävs och genomgått de registreringar och märkningar som är nödvändiga för produkten.

Förväntade effekter och resultat

Genom att säkerställa att produkten är säker och godkänd för den svenska marknaden vill vi därefter t.ex. gå vidare med att undersöka produktens marknadsmässiga förutsättningar globalt, vidare undersöka produktionsmöjligheterna och vidareutveckla affärsmodellen.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att tillsammans med konsult/konsulter, skapa allt underlag som krävs för att produkten ska vara godkänd för marknaden.

Externa länkar

Here you can read more about the product IV-bracelet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.