Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IV-bracelet

Diarienummer
Koordinator Medow AB
Bidrag från Vinnova 166 650 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få produkten IV-bracelet godkänd för den svenska marknaden. Produkten måste då bevisas vara säker att använda till dess ändamål inom sjukvården genom att t.ex. utföra tester och jobba med riskhantering. Målet är att i slutändan ha tagit fram allt underlag som krävs och genomgått de registreringar och märkningar som är nödvändiga för produkten och detta mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Genom att säkerställa att produkten är säker och godkänd för den svenska marknaden vill vi därefter t.ex. gå vidare med att undersöka produktens marknadsmässiga förutsättningar globalt, vidare undersöka produktionsmöjligheterna, vidareutveckla affärsmodellen och utveckla en produktfamilj.

Upplägg och genomförande

Valet att ge konsulten en mer coachande roll och låta personalen inom företaget utföra projektet och utbildas för att kunna göra detta anses som ett klokt val då detta leder till att personalen kan göra en liknande process mer självständigt för kommande produkter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00186

Statistik för sidan