Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

IV-bracelet

Reference number
Coordinator Medow AB
Funding from Vinnova SEK 166 650
Project duration March 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Syftet med projektet var att få produkten IV-bracelet godkänd för den svenska marknaden. Produkten måste då bevisas vara säker att använda till dess ändamål inom sjukvården genom att t.ex. utföra tester och jobba med riskhantering. Målet är att i slutändan ha tagit fram allt underlag som krävs och genomgått de registreringar och märkningar som är nödvändiga för produkten och detta mål har uppfyllts.

Expected effects and result

Genom att säkerställa att produkten är säker och godkänd för den svenska marknaden vill vi därefter t.ex. gå vidare med att undersöka produktens marknadsmässiga förutsättningar globalt, vidare undersöka produktionsmöjligheterna, vidareutveckla affärsmodellen och utveckla en produktfamilj.

Planned approach and implementation

Valet att ge konsulten en mer coachande roll och låta personalen inom företaget utföra projektet och utbildas för att kunna göra detta anses som ett klokt val då detta leder till att personalen kan göra en liknande process mer självständigt för kommande produkter.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 2 March 2017

Reference number 2017-00186

Page statistics