ITEA3 ASSUME Arcticus Systems AB

Diarienummer 2015-02438
Koordinator Arcticus Systems Aktiebolag - Arcticus Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Arcticus har utvecklat och marknadsför Rubus metodik och verktyg för modell-driven utveckling av inbygda system. Utvecklingsprocessen baseras på pre-run-time analys av ett systems real-tidsegenskaper. Dessa analyser kräver exekveringstider på varje komponent i konstruktionen (WCET Worst Case Execution Time). För närvarande får användaren manuellt tillhandahålla dessa. För att automatisera utvecklingsprocessen avser Arcticus att definera och implementera ett gränssnitt för SWEET verktyget i Rubus utvecklingsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Effektivisering av utvecklingsarbetet baserat på användningen av Rubus utvecklingsmiljö genom en automatisering av beräkning och uppmätning av WCET samt dess användningen vid pre-run-time analysen.

Planerat upplägg och genomförande

För att automatisera utvecklingsprocessen avser Arcticus att definera och implementera ett gränssnitt för analysverktygen i Rubus utvecklingsmiljö. Detta kopmmer att ske i samarbete med Mälardalens Högskola som anpassar sitt verktyg SWEET som gör WCET analys på C-kod för varje komponent.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.