Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA3 ASSUME Arcticus Systems AB

Reference number
Coordinator Arcticus Systems Aktiebolag - Arcticus Systems Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration June 2015 - December 2018
Status Completed
Venture Eureka cluster co-funding 

Purpose and goal

Projektet syftar till förbättrat stöd vid utveckling av tids- och säkerhetskritisk programvara inom främst fordonsindustrin. Mer konkret så har målet varit att skapa ett interface mellan tidsanalysverktyget SWEET från MDH och Rubus-utvecklingsmiljön från Arcticus, med syftet att ge utvecklaren möjlighet att göra tidiga uppskattningar av exekveringstiden för programvarukomponenter.

Expected results and effects

Ett prototypinterface har skapats och funktionaliteten hos SWEET har utvidgats. En utvärdering visar att konceptet fungerar. Ett antal punkter för ytterligare förbättringar har också identifierats. En omedelbar effekt är att en förbättrad version av SWEET finns fritt tillgänglig som open source. På längre sikt kan förväntas sänkta kostnader för utveckling av tidskritisk programvara.

Planned approach and implementation

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan MDH och Arcticus. MDH har gjort de nödvändiga modifieringarna av SWEET och Arcticus har gjort motsvarande anpassningar av Rubus. En utvärdering har gjorts på produktionskod för ett realtidssystem hos en av Arcticus kunder.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-02438

Page statistics