Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2/MODRIO-Scania

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 133 650 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Den nya standarden ISO26262 kräver att fordonsindustrin utvecklar säkerhetskritisk elektronik och mjukvara genom att specifiera länkade krav på flera nivåer. Projektet syftar till att undersöka om dessa krav kan användas för att generera säkerhetsanalyser som tex. FMEA. Den underliggande metodiken är att modellera felpropagering med Bayesianska nätverk. Projektets mål har blivit uppfyllda. Slutsatsen är att det går att generera säkerhetsanalys från kraven. En prototyp som validerar detta har blivit också blivit implementerad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är enligt ovanstående positivt och Scania jobbar nu vidare med att implementera principerna i nästa generations verktygskedja. En del kvarvarande frågor undersöks också inom det nya projektet ITEA3-ASSUME, speciellt hur verktygsintegration med Linked Data kan förenkla ock skapa ytterligare möjligheter. Förutom dessa industriella resultat har Scania bidragit till akademiska publikationer, främst tillsammans med LiU.

Upplägg och genomförande

I projektet har Scania initialt utrett möjligheten att utgå från Modelica-modeller över artefakter som arkitektur och krav. Under projektets gång har dock valet fallit på att representera dessa artefakter med hjälp av Linked Data och RDF.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01058

Statistik för sidan