Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA2/MODRIO-Scania

Reference number
Coordinator Scania CV Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 133 650
Project duration September 2012 - May 2016
Status Completed
Venture Eureka cluster co-funding 

Purpose and goal

Den nya standarden ISO26262 kräver att fordonsindustrin utvecklar säkerhetskritisk elektronik och mjukvara genom att specifiera länkade krav på flera nivåer. Projektet syftar till att undersöka om dessa krav kan användas för att generera säkerhetsanalyser som tex. FMEA. Den underliggande metodiken är att modellera felpropagering med Bayesianska nätverk. Projektets mål har blivit uppfyllda. Slutsatsen är att det går att generera säkerhetsanalys från kraven. En prototyp som validerar detta har blivit också blivit implementerad.

Expected results and effects

Resultatet är enligt ovanstående positivt och Scania jobbar nu vidare med att implementera principerna i nästa generations verktygskedja. En del kvarvarande frågor undersöks också inom det nya projektet ITEA3-ASSUME, speciellt hur verktygsintegration med Linked Data kan förenkla ock skapa ytterligare möjligheter. Förutom dessa industriella resultat har Scania bidragit till akademiska publikationer, främst tillsammans med LiU.

Planned approach and implementation

I projektet har Scania initialt utrett möjligheten att utgå från Modelica-modeller över artefakter som arkitektur och krav. Under projektets gång har dock valet fallit på att representera dessa artefakter med hjälp av Linked Data och RDF.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-01058

Page statistics