Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2/MODRIO-EQUA

Diarienummer
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 1 466 400 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med EQUAs del av MODRIO-projektet har varit att utveckla verktyg för att utnyttja de simuleringsmodeller som framtagits i projekteringen av en byggnad även i dess driftsfas. Moderna byggnader förses ofta med hundratals sensorer. Tanken med projektet är att en detaljerad simuleringsmodell bringas att följa byggnadens tillstånd i realtid. Detta medför en rad fördelar: (1) modellen kan användas för att detektera och diagnosticera fel, (2) för att bättre styra byggnaden och (3) för att mäta storheter som inte kan mätas direkt, t.ex. värmeflöden igenom väggar.

Långsiktiga effekter som förväntas

En prototyp till ett uppföljningssystem, 3D Tracker, har utvecklats och demonstrerats på en verklig byggnad.

Upplägg och genomförande

EQUAs marknadsledande simuleringsverktyg för byggnader, IDA Indoor Climate and Energy, har försetts med nya funktioner för att med hjälp av ett stort antal sensorsignaler följa byggnader i realtid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01076

Statistik för sidan