Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA2/MODRIO-EQUA

Reference number
Coordinator Equa Simulation AB
Funding from Vinnova SEK 1 466 400
Project duration September 2012 - May 2016
Status Completed
Venture Eureka cluster co-funding 

Purpose and goal

Syftet med EQUAs del av MODRIO-projektet har varit att utveckla verktyg för att utnyttja de simuleringsmodeller som framtagits i projekteringen av en byggnad även i dess driftsfas. Moderna byggnader förses ofta med hundratals sensorer. Tanken med projektet är att en detaljerad simuleringsmodell bringas att följa byggnadens tillstånd i realtid. Detta medför en rad fördelar: (1) modellen kan användas för att detektera och diagnosticera fel, (2) för att bättre styra byggnaden och (3) för att mäta storheter som inte kan mätas direkt, t.ex. värmeflöden igenom väggar.

Expected results and effects

En prototyp till ett uppföljningssystem, 3D Tracker, har utvecklats och demonstrerats på en verklig byggnad.

Planned approach and implementation

EQUAs marknadsledande simuleringsverktyg för byggnader, IDA Indoor Climate and Energy, har försetts med nya funktioner för att med hjälp av ett stort antal sensorsignaler följa byggnader i realtid.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-01076

Page statistics