Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA2/MODRIO-ABB

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med ABB AB:s del av MODRIO var att stödja andra parter i deras arbete att ta fram användarvänliga verktyg för parameterskattning i olinjära matematiska modeller (greybox-identifiering). En prototyp har utvecklats av företaget Modelon baserat på JModelica men ännu finns ingen färdig produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

I leveransen av ett industriell optimeringsprojekt är en betydande del av arbetet, ofta uppemot hälften av arbetstimmarna, att ta fram matematiska modeller för processen ifråga. Som en del av modelleringsarbetet ingår att anpassa okända modellparametrar med hjälp av mätdata, ibland kallat greybox-identifiering. Det viktigaste motivet för att utveckla användarvänliga verktyg för greybox-identifiering är därför helt enkelt att spara ingenjörstimmar. Eftersom vi inte nått fram till ett färdigt verktyg är det för tidigt att uttala sig om hur mycket tid som kan sparas.

Upplägg och genomförande

ABB AB:s del i MODRIO har relativt liten och mest bestått av teknisk handledning till andra parter i deras arbete att utveckla moduler för greybox-identifiering. Samtidigt har viss egen metodforskning utförts internt på ABB, vilket publicerats i en artikel i Journal of Process Control 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01060

Statistik för sidan