Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITEA2/MODRIO-ABB

Reference number
Coordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Funding from Vinnova SEK 135 000
Project duration September 2012 - May 2016
Status Completed
Venture Eureka cluster co-funding 

Important results from the project

Målet med ABB AB:s del av MODRIO var att stödja andra parter i deras arbete att ta fram användarvänliga verktyg för parameterskattning i olinjära matematiska modeller (greybox-identifiering). En prototyp har utvecklats av företaget Modelon baserat på JModelica men ännu finns ingen färdig produkt.

Expected long term effects

I leveransen av ett industriell optimeringsprojekt är en betydande del av arbetet, ofta uppemot hälften av arbetstimmarna, att ta fram matematiska modeller för processen ifråga. Som en del av modelleringsarbetet ingår att anpassa okända modellparametrar med hjälp av mätdata, ibland kallat greybox-identifiering. Det viktigaste motivet för att utveckla användarvänliga verktyg för greybox-identifiering är därför helt enkelt att spara ingenjörstimmar. Eftersom vi inte nått fram till ett färdigt verktyg är det för tidigt att uttala sig om hur mycket tid som kan sparas.

Approach and implementation

ABB AB:s del i MODRIO har relativt liten och mest bestått av teknisk handledning till andra parter i deras arbete att utveckla moduler för greybox-identifiering. Samtidigt har viss egen metodforskning utförts internt på ABB, vilket publicerats i en artikel i Journal of Process Control 2015.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-01060

Page statistics