Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iQDrive - vägen mot autonoma fordon

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 18 669 787 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-01161sv.pdf (pdf, 582 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att utreda och beforska metoder och teknologier för att adressera de fyra vanligaste olyckstyperna för tunga fordon; avåkning från fil, roll over, sidokollisioner och kökörningsproblematiken med tillhörande säkerhetsrelaterad HMI-problematik och VRU-relaterad forskning där den senare kan ses utgöra en betydande del av olyckor där tunga fordon är inblandade i EU. Uppfyllelsen var 100%-ig. Dessutom exekverades även ett antal imponerande demanstratorkörningar dokumentarade av internationell press och media och tillgängliga bland annat på YouTube.

Långsiktiga effekter som förväntas

De massiva demonstrationskörningarna, finansierade av Scania självt, visade på en konkret och samhällsnyttig användning av de mer teoretiska forskningsresultaten. Effekter i form av ett fullkomligt förändrat mindset i Scanias organisation och ett fördjupat samarbete med högskolorna imponerar på ledningen.

Upplägg och genomförande

Projektet exekverades i linje med projektupplägget med mindre korrigeringar utmed vägen. Resultaten blev dock dramatiskt mycket bättre än förväntat, till stor del beroende på ett utomordentligt tvärfunktionellt samarbete inom och utom Scanias organisation och en unik teamsammanhållning på grund av de tydliga resultatstyrningen på forskningsleverablerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2010-01161

Statistik för sidan