Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

IoTak - smarta tak för en snabbare klimatomställning

Diarienummer
Koordinator Järfälla kommun
Bidrag från Vinnova 1 890 400 kronor
Projektets löptid mars 2023 - september 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt 2022

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta fram en utvärderingsmodell för vad kommunens tak bäst lämpar sig för som också visar på de samhällsekonomiska och klimatmässiga värdena av de ekosystemtjänster som taken skulle kunna generera. Genom projektet kommer Järfälla kommun etablera ett nytt arbetssätt där planering, optimering och utvärdering av gröna tak sker med hjälp av data. På så sätt kan kommunen maximera effekten av dessa insatser för en snabbare klimatomställning samtidigt som investeringar kan motiveras genom att påvisa uppnådd nytta.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser utveckla en horisontell IoT-lösning som genererar data för alla takets faser: planering, kravställning, optimering, underhåll, utvärdering och informationsspridning. Projektet förväntas bidra till en ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning. Kommunen ser även en stor potential i att dela data från IoT-lösningen som öppna data som ett sätt att engagera invånare och andra aktörer i att påskynda klimatomställningen.

Planerat upplägg och genomförande

Järfälla kommun har det övergripande projektledningsansvaret och samordnar samtliga aktörer och intressenter. Savantic står för teknisk expertis och systemlösning. Relaterade aktiviteter inkluderar framtagande av modell för samhällsekonomiskt värde, sensorbox och IoT-plattform samt interoperabilitet och optimering av takfunktion. Barkarby Science håller workshops med referensgrupper och kommunicerar slutresultat nationellt och internationellt. KTH bistår med expertkompetens inom grön stadsbyggnad och ekosystemtjänster under projektets gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2023

Diarienummer 2022-03758

Statistik för sidan